Återbetalning av Premieobligation 15:2

1 november 2017

Premieobligation 15:2 återbetalas den 1 november 2017.