Kontakt privat- och företagssparare

Kundservice - frågor om sparande

Om du har frågor om Riksgäldsspar och premieobligationer:

Telefon: 020 780 780 måndag och torsdag kl 09.00-10.00.
E-post: kundservice@riksgalden.se

Vinstinformation

Vinstinformation premieobligationer (talsvar): 020 91 90 00