Kontakt privat- och företagssparare

Kundservice

Du kan inte besöka oss, men är välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.

Telefon: 020 780 780, måndag och torsdag kl. 09:00-11:00.

E-post: kundservice@riksgalden.se

Postadress: Riksgälden, 103 74 Stockholm

Vinstinformation

Vinstinformation premieobligationer (talsvar): 020 91 90 00