Så deklarerar du

Denna information riktar sig framför allt till dig som är privatperson och skriven i Sverige. Om du är skriven i utlandet eller företräder ett företag bör du kontrollera vilka regler som gäller med Skatteverket eller skattemyndigheten i det land du är skriven.

Riksgäldsspar

Du får ett årsbesked i januari med de uppgifter du behöver för att deklarera. Vi drar normalt 30 procent preliminärskatt på utbetalad ränta på Riksgäldsspar.

Premieobligationer

Om du har premieobligationer kommer ditt årsbesked från Euroclear Sweden (tidigare VPC), men med din bank eller fondkomissionär som avsändare. Vinster på premieobligationer är skattefria, därför är ingen skatt dragen på dina eventuella vinster.

Statspapper

Även statspapper (statsskuldväxlar, statsobligationer och realobligationer) redovisas på årsbesked från Euroclear Sweden (tidigare VPC) med din bank eller fondkomissionär som avsändare. När ett statspapper förfaller, eller om du säljer det i förtid, ska du ta upp vinsten eller förlusten i deklarationen. Om du fick tillbaka ett större belopp än du betalade när du köpte det har du gjort en kapitalvinst. Om du fick tillbaka ett lägre belopp har du gjort en kapitalförlust. Du fyller i kapitalvinster och kapitalförluster på Skatteverkets K4-blankett. Läs mer om beskattning av obligationer och andra värdepapper hos SkatteverketTill Skatteverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Premieobligationer 2018

Under 2018 förföll premieobligationerna 2013:1, 2013:2 och 2016:1. Du som löst in eller sålt dessa premieobligation under året behöver inte deklarera detta på blankett K4.

Läs mer på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se/vardepapper

Utskick av årsbesked

Vi skickar ut årsbesked för Riksgäldsspar i januari varje år. I årsbeskedet ser du marknadsvärdet på ditt sparande per den sista december och vilken avkastning det har gett under året.

Deklarera som företagare

För företagare gäller delvis andra regler än för privatpersoner. Bland annat dras ingen preliminärskatt på utbetalad ränta på Riksgäldsspar. Du får årsbesked i januari med de uppgifter du behöver för att deklarera våra sparformer. Läs mer hos SkatteverketTill Skatteverkets webbplats (öppnas i nytt fönster) om vilka skatteregler som gäller för företag.

Mer om deklaration

Kontakta SkatteverketTill Skatteverkets webbplats (öppnas i nytt fönster) om du vill ha mer utförlig information om beskattning av kapital och hur du ska deklarera.