Riksgäldsspar

Det går inte längre att sätta in pengar på Riksgäldsspar då sparformen har avvecklats.

Dina befintliga konton med fast ränta och bunden löptid påverkas inte och löper vidare till sina ursprungliga förfallodagar. Läs mer på sidan Konton med fast ränta.

Riksgäldsspar med rörlig ränta, kontoformerna Utan tidsgräns och Månadsspar, avslutades 2015. Återbetalning av innestående medel genomfördes vecka 46-48. Pengarna sattes då in på det utbetalningskonto du hade amält för Riksgäldsspar.

Om du ännu inte har fått dina pengar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 020 780 780 eller e-post kundservice@riksgalden.se för information angående ditt konto. För dödsbon och konton med förbehåll gäller särskilda rutiner för avslut av konto.