Fakta och villkor

Fakta och villkor utestående premieobligationer
LånLånevolym, mkrAntal obligationerVinstutlottning, per årGarantiföljdVinster per år, antalVinster per år, kr
15:1 1 300 260 000 0,10% Lånet har ingen garanterad vinst  2 206   1 300 000
14:2 2 900 580 000 0,60% 10 67 544 17 400 000
14:1 2 100 420 000 0,80% 10 45 368 16 800 000
13:2 2 100 420 000 1,00% 10 47 800 21 000 000
13:1 2 100 420 000 0,70% 10 49 690 14 700 000
12:1 2 000 400 000 0,80% 10 46 922 16 000 000
10:1 4 500 900 000 1,60% 10 106 952 72 000 000
09:2 5 400 1 080 000 1,60% 10 129 164 86 400 000
Summa 22 400