Fakta och villkor

Fakta och villkor utestående premieobligationer
LånLånevolym, mkrAntal obligationerVinstutlottning, per årGarantiföljdVinster per år, antalVinster per år, kr
14:2 2 900 580 000 0,60% 10 67 544 17 400 000
14:1 2 100 420 000 0,80% 10 45 368 16 800 000
13:2 2 100 420 000 1,00% 10 47 800 21 000 000
Summa 7 100