Dragningsdagar

 

Dragningsdagar 2019
LånDragningsdagarInlösen
2014:01 11 mar1)7 maj 2019
2014:02 11 feb, 12 aug2 dec 2021

1) Sista vinstdragningstillfället. 

Avnotering för handel på börsen inför vinstdragning

Inför vinstdragning avnoteras premieobligationen från handel på börsen den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat. Avstämningsdag är bankdagen före respektive vinstutlottningsdag (om inget annat anges i lånespecifikationen eller tillämpliga allmänna villkor). Börshandeln återupptas dagen efter respektive vinstdragningstillfälle. Handelsuppehållet blir således sju bankdagar.

Avnotering för handel på börsen inför förfall

Inför förfall av en premieobligation, det vill säga återbetalning av kapital, avnoteras premieobligationen från handel den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat. Avstämningsdag är den femte bankdagen före förfallodagen (om inget annat anges i lånespecifikationen eller tillämpliga allmänna villkor).