Presentation av prognos för statens upplåning 2020:2

Publikation 19 maj 2020

Den 19 maj 2020 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

Pressmeddelande 2020-05-19: Statsskulden växer när viruseffekter slår på budgeten