Presentation av prognos för statens upplåning 2020:1

Publikation 18 februari 2020

Den 18 februari 2020 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.