Hans Lindblad hos DNB

Publikation 13 mars 2019

Den 13 mars 2019 pratade riksgäldsdirektör Hans Lindblad på DNB om vad som är aktuellt på Riksgälden och om läget i svensk ekonomi.