Hans Lindblad om vikten att vara väl utrustad inför en finanskris

Publikation 31 augusti 2017

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade om hur Sverige bäst förbereder sig för att hantera framtida finanskriser på ett seminarie anordnat av tankesmedjan Fores och Liberala ekonomklubben.