Remissvar: Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 5 mars 2021

De lagändringar som förslås i promemorian går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.