Remissvar: Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Nyhet 14 maj 2021

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning, Fi 2021/01011.

Läs hela remissvaret här