Remissvar: Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Nyhet 30 april 2021

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall (SSM2021-136).

Riksgälden har inga synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag.

Läs hela remissvaret, pdf