Yttrande: Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2021

Nyhet 29 september 2020

Riksgälden ger härmed in sina förslag till regeringen i enlighet med 14-16 §§ förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Nyhet: Riksgälden överlämnar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen