Riksgälden positiv till förslag om sänkning av kontracykliskt buffertvärde

Nyhet 16 mars 2020

Riksgälden tillstyrker Finansinspektionens förslag att från och med i dag (16 mars 2020) sänka det kontracykliska buffertvärdet till noll.