Remissvar: Promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

Nyhet 20 mars 2020

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, (Fi2019/04229V)

Riksgälden har inte något att invända mot de förslag som lämnas i promemorian.

Läs hela remissvaret