Remissvar: Nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument

Nyhet 11 maj 2020

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument (Ju2020/00180/L5).