Remissvar: Nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet

Nyhet 15 juni 2020

Riksgälden stödjer Finansinspektionens förslag om nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet (FI Dnr 18-21224).

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om vilka uppgifter som så kallade betydande filialer ska rapportera till myndigheten. Att en filial anses vara betydande innebär att Finansinspektionen har bedömt att den har en potentiellt stor påverkan på den finansiella stabiliteten i Sverige. Målet med de föreslagna föreskrifterna är att säkerställa att Finansinspektionen får in sådan rapportering som är relevant för betydande filialers verksamhet i Sverige och därmed stärka tillsynen över betydande filialer i Sverige.

Riksgälden stödjer Finansinspektionens förslag.

Läs hela remissvaret