Förslag om ökade kapitalkrav för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Nyhet 20 december 2019

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-14171).