Förslag till avgiftsnivåer för 2019 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 20 december 2018

Riksgäldens svar till Miljö- och energidepartementet (M2018/02502/Ke)