Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Publikation 21 december 2017

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2017/04112/V)