EU-kommissionens vitbok om försäkringsgaranti

Publikation 19 oktober 2010

EU-kommissionen har nyligen i en vitbok föreslagit att man på EU-nivå ska ställa krav på införandet av harmoniserade, nationella försäkringsgarantisystem i medlemsstaterna. I Riksgäldens remissvar ifrågasätts behovet av en garanti. Remissen innehåller också synpunkter på utformningen om EU ändå väljer att introducera en garantiordning.