Promemoria om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag

Publikation 20 januari 2006

Riksgäldskontorets remissvar till Finansdepartementet ang. PM om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag (Fi 2005/6327)