Samspel mellan regelverket om kapitaltäckning och krishantering

Publikation 2 maj 2017

Finansinspektionen och Riksgälden har på uppdrag av regeringen tagit fram denna rapport som presenterar myndigheternas syn på det samlade regelverket för kapitaltäckning och krishantering.