Övriga publikationer

Finans- och riskpolicy 2020

Publikation 2 januari 2020 Rapport – Övriga

Finans- och riskpolicy 2019

Publikation 21 januari 2019 Rapport – Övriga

Förslag om lån i Riksgälden

Publikation 31 januari 2013 Rapport – Övriga

Byten och uppköp av realobligationer

Publikation 13 september 2007 Rapport – Övriga

Byten och uppköp av realobligationer

Förslag till ny policy för växelupplåning

Publikation 13 september 2007 Rapport – Övriga

Förslag till ny policy för växelupplåning

Lån i Japan

Publikation 1 februari 2007 Rapport – Övriga

Lån i USA

Publikation 1 januari 2007 Rapport – Övriga

Missiv till rapport om marknadsvård

Publikation 13 februari 2003 Rapport – Övriga

Missiv till garantirapport

Publikation 21 maj 2002 Rapport – Övriga