Riksgälden avvecklar en strategisk position i den svenska kronan

Pressmeddelande 29 augusti 2022

Riksgälden har beslutat att avveckla en strategisk position i den svenska kronan mot euron. Inriktningen är att stänga positionen successivt i en takt som anpassas efter marknadsförutsättningarna.

Riksgälden började bygga upp en position för starkare krona mot euro 2018. Sedan dess har kronans kurs fluktuerat kring värden som ligger nära den nivå den hade när beslutet togs. Under denna tid har det skett stora förändringar i den globala ekonomin, vilket lett till förändrade förutsättningar för positionen vad gäller kostnad och risk. Till följd av detta har Riksgälden beslutat att avveckla positionen.

Givet stor osäkerhet om den framtida utvecklingen beslutar nu Riksgälden att avveckla kronpositionen. Enligt våra bedömningar medför den i dag risk utan att ge väsentliga kostnadsfördelar för svenska skattebetalare, säger riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

När Riksgälden bygger upp eller avvecklar positioner ska det enligt regeringens riktlinjer ske gradvis och annonseras i förväg. Riksgälden avser att avveckla den nuvarande kronpositionen i en takt som anpassas efter marknadsförutsättningarna.

Bakgrund

Riksgälden har mandat från regeringen att ta positioner i kronan på maximalt 7,5 miljarder kronor i syfte att sänka kostnaden för statsskulden. Den nuvarande positionen på knappt 7 miljarder kronor har byggts upp stegvis genom valutaterminer där Riksgälden köpt kronor mot euro. Terminsköpen innebär att kostnaderna för statsskulden blir lägre om kronan stärks.

Åsa Elm, pressansvarig. Porträttbild

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01
Mobil:  076-100 63 56
E-post: Åsa Elm