Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på 2 år till 0,753 % ränta

Pressmeddelande 24 mars 2020

Riksgälden emitterade i dag tvååriga obligationer för totalt 2 miljarder dollar (cirka 20,5 miljarder kronor) till en ränta på 0,753 procent. Upplåningen avser refinansiering av lån till Riksbanken och ingår i Riksgäldens tidigare kommunicerade låneplan.

Totalt deltog knappt 70 investerare med en budvolym på 4,15 miljarder dollar. Transaktionen prissattes till 40 baspunkter över motsvarande obligation utgiven av den amerikanska staten.

– Att vi lyckas genomföra den planerade emissionen i den marknadsturbulens som har uppstått i spåren av coronaviruset visar på styrka. Bud från investerare över hela världen tyder på att svenska staten ses som en trygg och stabil emittent, säger Anna Sjulander, upplåningschef på Riksgälden.

Lånevillkor 
Emittent Kingdom   of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2 miljarder

Kupong

0.750 % s.a.

Förfallodatum

2022-03-30

Pris

99,994 %

Ränta

0,753 % s.a.

Ränteskillnad   mot dollarmarknadens swappränta

23 baspunkter

Ränteskillnad   mot amerikanska staten

40 baspunkter

Ledarbanker

BMO, Citi, Goldman Sachs International, HSBC

 

Fördelning mellan investerare
Banker 9 %

Centralbanker och offentliga institutioner

80 %

Fondförvaltare

11 %

 

Fördelning mellan regioner
Amerikanska kontinenten 22 %

Asien

43 %

Europa och Mellanöstern

35 %

Kontakt

Johan Bergström, biträdande upplåningschef, 08 613 45 68