Villkor för byten till ny realobligation SGB IL 3114

Pressmeddelande 12 december 2019

Riksgälden introducerar en ny realobligation – SGB IL 3114 X% 1 Juni 30 – i februari 2020. Auktionsvillkor och kupong publiceras torsdagen den 30 januari kl. 16.20.

I den första auktionen av SGB IL 3114 emitteras 500 miljoner kronor torsdagen den 6 februari 2020. Därefter erbjuds byten till den nya obligationen för att snabbt bygga upp volymen. Bytena görs dels kursriskneutralt1, dels likvidneutralt2

 Bytesauktioner
 Fre 7 feb KursriskneutraltMån 10 feb KursriskneutraltTis 11 feb Likvidneutralt

Riksgälden säljer obligation

3114

3114

3114

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

2 000

1 000

2 000

Riksgälden köper obligation

3104

3112

3104

Riksgälden köper belopp (mnkr)3

1 500

1 600

1 200

Tid för återköpsränta

kl. 10.45

kl. 10.45

kl. 10.45

Tid för auktionens stängning

kl. 11.00

kl. 11.00

kl. 11.00

Tid för auktionsresultat

kl. 11.03

kl. 11.03

kl. 11.03

Den nya realobligationen annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2019:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt
Anna Sjulander, upplåningschef, 08 613 47 77
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 281 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

2 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

3 Angivna volymer av återköpslånen är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.