Riksgälden publicerar utfallet av statens betalningar för april den 18 maj

Pressmeddelande 17 maj 2018

Riksgälden kommer att publicera utfallet av statens betalningar för april fredagen den 18 maj klockan 9.30.

I ett pressmeddelande den 8 maj meddelades att Riksgälden beslutat att senarelägga publiceringen av utfallet för april. Sveriges statsskuld redovisades dock i pressmeddelandet den 8 maj.

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94