Riksgälden publicerar endast statsskulden för april – inte utfallet av statens betalningar

Pressmeddelande 8 maj 2018

Som en följd av en uppgradering i ett av Riksgäldens tekniska system kan utfallet för statens betalningar för april för närvarande inte redovisas. Däremot redovisas Sveriges statsskuld.

– Det är viktigt att vi kan säkra god kvalitet i sifferunderlaget. Vi har därför beslutat att vänta med publiceringen och återkommer när vi har mer information, säger chefekonom Mattias Persson.

Sveriges statsskuld uppgick till 1 229 miljarder kronor i slutet av april.

Den statistik som finns i form av tabeller och diagram på sidan Upplåning och statsskuld kommer att uppdateras först när nödvändig information finns tillgänglig.

Sveriges statsskuld samt utfallet för statens betalningar i maj publiceras enligt plan den 8 juni, kl. 09.30.

Sveriges statsskuld april 2018

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94