Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

Pressmeddelande 7 februari 2018

Riksgälden emitterar 3 miljarder dollar (cirka 24 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 2,465 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 1 baspunkter under dollarmarknadens swappränta. Över 40 investerare deltog med bud på totalt 4,4 miljarder dollar.

– Trots volatila marknader var intresset hos investerarna mycket stort, säger upplåningschef Anna Sjulander.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom   of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD   3,0 miljarder

Kupong

2,375   % s.a.

Förfallodatum

2021-02-15  

Pris

99,741   %

Ränta

2,465   % s.a.

Ränteskillnad   mot dollarmarknadens swappränta

Minus   1 baspunkt

Ränteskillnad   mot amerikanska staten

16,85   baspunkter

Ledarbanker

Citigroup, Barclays, HSBC

 Under 2018 planerar Riksgälden att emittera obligationer i utländsk valuta för motsvarande 102 miljarder kronor. Upplåningen avser refinansiering av lån som tidigare har tagits upp för Riksbankens räkning. Efter dagens dollarlån återstår drygt 14 miljarder i kronor i obligationer.

Fördelning mellan investerare

Diagram över fördelning investerare
Diagram över fördelning investerare

 

Fördelning mellan regioner

Diagram över fördelning regioner
Diagram över fördelning regioner

Frågor besvaras av:

Johan Bergström, skuldförvaltare, 08 613 45 68