Riksgälden lånar 2,5 miljarder dollar på 3 år till 1,911 %

Pressmeddelande 25 oktober 2017

Riksgälden har emitterat treåriga obligationer för totalt 2,5 miljarder dollar (cirka 20,6 miljarder kronor) till en ränta på 1,911 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Räntan på de emitterade obligationerna var 6 baspunkter lägre än dollarmarknadens swappränta. Totalt deltog 40 investerare med en budvolym på knappt 2,6 miljarder dollar.

– Dagens transaktion visar även denna gång att svenska staten har ett starkt globalt stöd från investerare trots dagens rörelser på den amerikanska räntemarknaden, säger biträdande upplåningschef Anna Sjulander.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom   of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD   2,5 miljarder

Kupong

1,875   % s.a.

Förfallodatum

2020-11-02

Pris

99,896   %

Ränta

1,911   % s.a.

Ränteskillnad   mot dollarmarknadens swappränta

Minus   6 baspunkter

Ränteskillnad   mot amerikanska staten

17   baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Citigroup, J.P.Morgan

 

Med dagens emission har Riksgälden lånat motsvarande 61 miljarder kronor i utländsk valuta i år. Därmed är årets upplåning på den internationella kapitalmarknaden genomförd. Nästa år räknar Riksgälden med att refinansiera förfallande lån motsvarande 102 miljarder kronor åt Riksbanken.

Fördelning mellan investerare

Diagram Fördelning mellan investerare
Diagram Fördelning mellan investerare

Fördelning mellan regioner

Diagram fördelning mellan regioner
Diagram fördelning mellan regioner

Kontakt

Johan Bergström, skuldförvaltare, 08 613 45 68