Riksgälden lånar 3 miljarder dollar på 3 år till 1,218 %

Pressmeddelande 13 oktober 2016

Riksgälden emitterade treåriga obligationer för totalt 3 miljarder dollar (cirka 26 miljarder kronor) till en ränta på 1,218 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 6 baspunkter över dollarmarknadens swappränta. Drygt 70 investerare deltog med en total budvolym på drygt 3 miljarder dollar.

– Efterfrågan av våra obligationer var mycket stor och marknadsläget positivt vilket innebar att vi kunde prissätta emissionen till gynnsamma villkor. Vi är mycket nöjda med att obligationerna såldes till så många investerare världen över, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor
Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 3 miljarder

Kupong

1,125 % s.a.

Förfallodatum

2019-10-21

Pris

99,727 %

Ränta

1,218 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

6 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

20,45 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Goldman Sachs, HSBC, SEB

Riksgäldens planerade obligationsupplåning i utländsk valuta för 2016 är 59 miljarder kronor. Dagens transaktion, som var den tredje i år, avslutar årets obligationsupplåning i utländsk valuta för Riksbanken.

Fördelning mellan investerare

 Fördelning mellan regioner

Kontakt

Johan Bergström, förvaltare, 08 613 45 68