Större budgetunderskott ger ökad obligationsupplåning

Pressmeddelande 19 februari 2015

Lägre skatteinkomster och högre räntebetalningar bidrar till att underskottet i statsbudgeten växer i år. Riksgäldens nya prognos visar underskott på 80 miljarder kronor 2015 och 34 miljarder kronor 2016. Det större underskottet finansieras med ökad upplåning i både statsobligationer och statsskuldväxlar.

Budgetunderskottet – nettolånebehovet – för 2015 är 29 miljarder kronor högre än i Riksgäldens prognos från december. Nästa års underskott är 21 miljarder kronor högre än tidigare beräknat. Upprevideringen beror framför allt på lägre skatteinkomster till följd av svagare tillväxt.

Riksgälden räknar med att svensk ekonomi växer med 2,2 procent 2015, vilket är oförändrat jämfört med förra prognosen. För 2016 sänks tillväxtprognosen från 2,7 procent till 2,4 procent. Nedrevideringen beror främst på något lägre konsumtion och investeringar.

– Samtidigt är det den inhemska efterfrågan som fortsätter att hålla uppe tillväxten, medan efterfrågan från omvärlden bedöms bli fortsatt svag, framför allt från euroområdet, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör. Den lägre tillväxttakten nästa år leder till att skattebaser som lönesumma och företagsvinster växer långsammare.

Nettolånebehov och statsskuld (miljarder kronor)
 20152016

Nettolånebehov

80

34

Statsskulden

1 477

1 503

Statsskulden som andel av BNP

37 %

36 %

Statens skuld som andel av BNP inklusive
vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

30 %

29 %

Ökad auktionsvolym i statsobligationer och statsskuldväxlar

För att finansiera det större lånebehovet ökar Riksgälden upplåningen i statsobligationer med 9 miljarder kronor i år och 11 miljarder kronor nästa år. Auktionsvolymen höjs från 3,5 miljarder till 4 miljarder kronor från och med den 11 mars.

Även upplåningen i statsskuldväxlar och likviditets­förvaltningsinstrument ökar. I statsskuldväxlar höjs den genom­snitt­liga auktionsvolymen från 15 miljarder till 17,5 miljarder kronor.

Emissionsvolymen i realobligationer ligger kvar på samma nivå som tidigare. En ny 17-årig realobligation introduceras under våren.

Upplåning (miljarder kronor)
                20152016

Statsobligationer

86

88

Realobligationer

18

18

Statsskuldväxlar

125

135

Obligationer i utländsk valuta

93

91

–      varav vidareutlåning till Riksbanken

53

69


Statsupplåning – prognos och analys 2015:1, pdf

Kontakt

Thomas Olofsson, skuldförvaltningschef, 08 613 47 82
Linda Wik, pressansvarig, 08 613 46 18