Riksgälden senarelägger prognos för statens finanser

Pressmeddelande 20 oktober 2015

Riksgälden senarelägger publiceringen av prognosen för budgetsaldot och statens upplåning. Anledningen är att Riksgälden vill invänta uppdaterat underlag för beräkning av migrationsutgifter.

Riksgälden kommer att publicera den nya prognosen onsdagen den 28 oktober kl. 9.00, i stället för som planerat den 21 oktober.

Genom att senarelägga publiceringen kommer Riksgälden att kunna använda uppdaterade siffror från Migrationsverket som publiceras den 22 oktober.

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38