Villkor för kompletterande byten till statsobligation 1058

Pressmeddelande 12 mars 2014

Riksgälden erbjuder ytterligare byten till statsobligation SGB 1058 2.50% 12 May 2025 under perioden den 8–12 maj.

Riksgälden erbjuder byten mot SGB 1057 1.5% 13 Nov 23. Bytena görs kursriskneutralt.[1]

Bytesvillkor 1058

Tid för byten av lån 1058

Tor 8 maj

Fre 9 maj

Mån 12 maj

Klockslag för återköpsränta

10.45

10.45

10.45

Klockslag för auktionens stängning

11.00

11.00

11.00

Klockslag för auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

Riksgälden köper belopp (mnkr) [2]

5 900

5 900

5 900

Riksgälden köper lån

1057

1057

1057

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5 000

5 000

5 000

Riksgälden säljer lån

1058

1058

1058

 

Bytesauktionerna har tidigare annonserats i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2014:1 i februari.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på vår webbplats på auktionsdagen.

Bud skall läggas före kl 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras ca 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, Upplåningschef, 08 613 46 35

Magdalena Belin, Analyschef, 08 613 52 28[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Angiven volym av lån 1057 är endast en approximation beräknad från aktuella räntenivåer.