Riksgälden utvecklar databasen för ökad transparens

Pressmeddelande 25 februari 2014

Riksgäldens skuldförvaltning har fortsatt högt förtroende bland återförsäljare och investerare enligt TNS Sifo Prosperas undersökning för 2013. Under 2014 kommer Riksgälden höja servicen gentemot investerare och återförsäljare genom att öppna ännu fler delar av databasen.

Jämfört med 2012 har återförsäljarnas förtroende för Riksgälden ökat och kan beskrivas som mycket högt. En klar majoritet av bedömningsfaktorerna tilldelas en betydelse kring 4,0 eller däröver på en skala från 1 till 5. Det är framför allt informationen om statens lånebehov som värderas högt, men också förutsägbarheten kring statens upplåning.

– Vår policy är att vara öppna och transparenta med hur vi planerar att låna. Genom att vara det minskar vi osäkerheten och kan låna billigare. Vi har nu fått ett kvitto att vi lyckats väl med det, säger Maria Norström, upplåningschef.

Riksgälden kommer fortsätta att vidareutveckla statistiken på webbplatsen för att ytterligare öka transparensen.

– I år kommer även historik om auktionsförsäljning och prognoser att bli tillgängliga på riksgalden.se. Investerare och återförsäljare kommer alltså att få ännu mer omfattande och detaljerad information om statsskulden på Riksgäldens hemsida, säger Thomas Olofsson, chef Skuldförvaltning.

Undersökningen fokuserar på förtroendet för Riksgälden bland återförsäljare samt svenska och internationella institutionella investerare i svenska statspapper. Totalt har TNS Sifo Prospera intervjuat 70 personer.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, investerarkontakter, 08 613 46 35
Unni Jerndal, presskontakter, 08 613 45 96

Förtroendet för Riksgälden 2013