Riksgälden lånar 2 miljarder dollar till Riksbanken

Pressmeddelande 18 mars 2014

Riksgälden emitterar 2 miljarder dollar (ca 13 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 0,87 procent. Det är en del av finansieringen av lån som tidigare tagits upp för Riksbankens räkning.

Det här var årets första publika obligationslån i dollar. Orderboken övertecknades snabbt och buden uppgick till mer än 3,25 miljarder dollar. Ingen statlig låntagare har hittills i år lyckats låna på en nivå som är så låg jämfört med swappkurvan i dollar. 

– Det är en stark start för Riksgälden på det nya året. Investerarnas stora intresse visade sig både genom volym och på pris, säger upplåningschef Maria Norström. 

Den totala planerade volymen av obligationer i utländsk valuta beräknas uppgå till motsvarande 69 miljarder kronor i år. Då svarar upplåning för statens egen del för 26 miljarder kronor, medan vidareutlåningen till Riksbanken beräknas till 43 miljarder kronor.

Centralbanker köpte 75 procent av emissionen. Banker svarade för 12 procent medan resterande del gick till fondförvaltare samt pensions- och försäkringsbolag. Runt 48 procent av lånet såldes till investerare i Asien, 19 procent till Europa och 17 procent till Mellanöstern och Afrika. Resten placerades i Nordamerika.

 

Lånevillkor

Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 2 miljarder

Kupong

0,75 % betalas halvårsvis

Förfallodatum

2017-04-12

Pris

99,640 %

Ränta

0,870 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Minus 3 räntepunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

10,35 räntepunkter

Ledarbanker

Citigroup, Credit Suisse, Nordea

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, investerarkontakter, 08-613 47 77
Unni Jerndal, presskontakter, telefon 08-613 45 96