Riksgälden emitterar eurolån till rekordlåg nivå

Pressmeddelande 24 april 2014

Riksgälden emitterar 2,25 miljarder euro (ca 20 miljarder kronor) i en ny femårig obligation till en ränta på 0,819 procent.

Riksgälden emitterar 2,25 miljarder euro i en ny femårig benchmarklobligation. Transaktionen avser upplåning för statens egen del och prissattes till 2,5 och 3,5 baspunkter lägre än Finland respektive Nederländerna. Därmed fortsätter svenska staten att låna billigare än alla statliga låntagare inom euroområdet, Tyskland undantaget.

– Med kort varsel kunde vi utnyttja ett mycket gynnsamt läge med stark efterfrågan. Det resulterade i en stor spridning bland många olika investerare, säger upplåningschef Maria Norström.

Av årets totala planerade obligationsupplåning i utländsk valuta på 69 miljarder kronor, är nu närmare hälften av upplåningen genomförd.

Banker köpte 51 procent och centralbanker 23 procent av emissionen. Pensions- och försäkringsbolag svarade för 9 procent och fondförvaltare 8 procent av köpen. Resterande del gick till andra typer av investerare. Runt 27 procent av obligationen såldes till investerare i Benelux och Frankrike och lika mycket till övriga Europa förutom Norden. Nordiska placerare köpte 22 procent och Afrika samt Mellanöstern 12 procent av emissionen. Resten placerades på den amerikanska kontinenten och i Asien.

 

Lånevillkor

Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

EUR 2,25 miljarder

Kupong

0,750 %

Förfallodatum

2019-05-02

Pris

99,663 %

Ränta

0,819 % p.a.

Ränteskillnad mot euromarknadens swappränta

Minus 16 baspunkter

Ränteskillnad mot tyska staten

19,3 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Danske Bank, Goldman Sachs International och The Royal Bank of Scotland

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77
Unni Jerndal, kommunikationschef, 08-613 45 96