Riksgälden lånar ut drygt 1,3 miljarder dollar till Riksbanken

Pressmeddelande 20 november 2013

Riksgälden emitterar en ny treårig obligation för 1 miljard euro till en ränta på 0,353 procent. Obligationen finansierar en vidareutlåning i dollar till Riksbanken som ersätter lån som förfaller.

– Det var Riksgäldens sista valutalån i obligationsmarknaden för det här året. Dessutom prissattes lånet under alla stater inom euroområdet förutom Tyskland, säger Maria Norström, Riksgäldens upplåningschef.

Sverige har hittills i år lånat upp cirka 140 miljarder kronor i utländsk valuta inklusive dagens lån på 9 miljarder kronor. Nästa år beräknas upplåning i utländsk valuta uppgå till 60 miljarder kronor.

Fördelning av lånet mellan investerare och region

Centralbanker köpte 61 procent av emissionen. Fondförvaltare svarade för 16 procent medan resterande del gick till pensionsfonder och banker.

Runt 48 procent av lånet såldes till europeiska investerare utanför Norden, 21 procent till Mellanöstern och Afrika och 17 procent till Norden. Resten placerades i Asien och på den amerikanska kontinenten.

Lånevillkor
Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret
Storlek EUR 1 miljard
Kupong 0,250 %
Löptid 2016-11-27
Pris 99,693 %
Ränta 0,353 %
Ränteskillnad mot euromarknadens swappränta minus 28 räntepunkter
Ränteskillnad mot tyska staten

plus 12 räntepunkter

Ledarbanker Barclays, Crédit Agricole CIB, Danske Bank

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77