Villkor för kompletterande byten till lån 1057

Pressmeddelande 16 januari 2013

Riksgälden erbjuder ytterligare byten till lån SGB 1057 (1.5 % 13 Nov 23) som blir det nya tioåriga referenslånet den 20 mars. Den första bytesauktionen blir den 7 mars, följt av ytterligare tre bytestillfällen.

Riksgälden erbjuder byten mot lån SGB 1054 (3.5 % 1 Jun 22) och SGB 1047 (5 % 1 Dec 20). Bytena görs kursriskneutralt.[1]

Bytesvillkor 1057
Tid för byten av lån 1057 Torsdag
07-mar
Fredag
08-mar
Måndag
11-mar
Tisdag
12-mar
Återköpsränta kl. 10.45 kl. 10.45 kl. 10.45 kl. 10.45
Auktionen stänger kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00
Auktionsresultat  ca kl. 11.03 ca kl. 11.03 ca kl. 11.03 ca kl. 11.03
Riksgälden köper belopp (mnkr) [2] 5 100 5 100 5 700 5 100
Riksgälden köper lån 1054 1054 1047 1054
Riksgälden säljer belopp (mnkr) 5 000 5 000 5 000 5 000
Riksgälden säljer lån 1057 1057 1057 1057

Räntan på återköpslånen publiceras kl. 10.45 på vår webbplats på auktionsdagen.

Bud skall läggas innan kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras cirka kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

För mer information www.riksgalden.se.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35

Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28

[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Angivna volymer av återköpslån är endast en approximation beräknat från dagens räntenivåer.