Villkor för byten till realobligation SGB IL 3109

Pressmeddelande 11 december 2013

Riksgälden introducerar en ny statsobligation SGB IL 3109 X% 1 Jun 2025. Auktionsvillkoren och kupongen publiceras torsdagen den 30 januari kl. 16.20.

I den första emissionen för lån SGB IL 3109 emitteras 1 miljard torsdagen den 6 februari. Samtidigt erbjuder Riksgälden byten från lån SGB IL 3102 4% 1 Dec 2020 och SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 2028 till det nya lånet för att snabbt bygga upp volym. Bytena görs kursriskneutralt[1] och likvidneutralt[2].

Bytesvillkor 3109
Tid för byten av lån IL 3109Fre 7 feb KursriskneutraltMån 10 feb LikvidneutraltTis 11 feb Likvidneutralt 
Klockslag för Återköpsränta 10.45 10.45 10.45
Klockslag för Auktionen stänger  11.00 11.00 11.00
Klockslag för Auktionsresultat  11.03 11.03 11.03
Riksgälden köper belopp (mnkr) [3]

2 600

3 000

3 100

Riksgälden köper lån

IL 3104

IL 3104

IL 3102

Riksgälden säljer belopp (mnkr) 5 000 5 000 5 000
Riksgälden säljer lån IL 3109 IL 3109 IL 3109

Lånet har tidigare annonserats i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2013:3 i oktober. Se försäljningsvillkor på www.riksgalden.se.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på vår webbplats på auktionsdagen.

Bud skall läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras ca 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, Upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, Analyschef, 08 613 52 28

 


[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[3] Angiven volym av SGB IL 3102 och SGB IL 3104 är endast en approximation beräknad från aktuella räntenivåer