Riksgälden lånar ut 3 miljarder dollar till Riksbanken

Pressmeddelande 22 augusti 2013

Riksgälden emitterar 3 miljarder dollar (cirka 19,5 miljarder kronor) i ett nytt treårigt lån till en ränta på 1,053 procent. Refinansieringen avser lån som tidigare tagits upp för Riksbanken.

Lånet övertecknades och buden uppgick till 3,3 miljarder dollar.

– Dagens lån visar återigen att Sverige kan låna mycket stora volymer i utländsk valuta även i en volatil marknad, säger upplåningschef Maria Norström.

Riksgälden har nu lånat upp obligationer i utländsk valuta för motsvarande 128 miljarder kronor. Riksgälden räknar med att ge ut ytterligare obligationer i utländsk valuta i storleksordningen 12 miljarder kronor. Omfattningen beror på marknadsförhållanden. Upplåningen avser refinansiering av obligationer och commercial paper som tidigare tagits upp för Riksbankens räkning.

Banker köpte 54 procent av emissionen. Centralbanker svarade för 30 procent medan resterande del gick till fondförvaltare och övriga. Runt 64 procent av lånet såldes till investerare i Europa, 28 procent till den amerikanska kontinenten och 6 procent till Mellanöstern och Afrika. Resten placerades i Asien.

Lånevillkor
Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret
Storlek USD 3 miljarder
Kupong 1,000  % betalas halvårsvis
Förfallodatum 2016-11-15
Pris 99,834 %
Ränta 1,053 % halvårsvis
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta Minus 3 räntepunkter
Ränteskillnad mot amerikanska staten 25,75 räntepunkter
Ledarbanker Citigroup, Deutsche Bank, J.P Morgan

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77