Underskott för staten i juni

Pressmeddelande 6 juli 2012

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 28,1 miljarder kronor. Att staten får underskott i juni varje år, beror på stora utbetalningar av skatteåterbäring. Antalet personer som får sin återbäring före midsommar ökar dessutom varje år.

Underskottet blev 2 miljarder kronor mindre än Riksgäldens senaste prognos. Det beror främst på att inbetalningarna av skatt blev något högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2012 gav statens betalningar ett underskott på 26,8 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 089 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli publiceras den 7 augusti, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Tabell över nettolånebehovet

Tabell över nettolånebehovet, pdf
Tabell över nettolånebehovet, pdf

 Sveriges statsskuld juni 2012

Sveriges statsskuld juni 2012, pdf
Sveriges statsskuld juni 2012, pdf