Dollarlån till ny rekordlåg ränta

Pressmeddelande 22 oktober 2012

Riksgälden emitterar 1 miljard dollar (cirka 6,6 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån för Riksbankens räkning. Återigen sker det till rekordlåga räntenivåer för ett benchmarklån.

 –  Det var ett mycket bra resultat om man ser på den begränsade ränteskillnaden mot amerikanska statspapper, säger upplåningschef Maria Norström.

Marknadsaktörerna vittnar om att intresset för svenska statspapper fortsätter att vara starkt och Sverige gynnas av att investerarna söker sig till säkra statspapper. Ingen statlig låntagare har hittills i år lyckats låna på en nivå som är så låg jämfört med den amerikanska staten.

Budvolymen uppgick till 1,5 miljarder dollar. Centralbanker köpte 61 procent av lånet. Banker svarade för 30 procent och fondförvaltare för 7 procent av köpen. Resterande del gick till pensions- och försäkringsbolag.

Omkring 32 procent av lånet såldes till Europa (exklusive Sverige), 23 procent till Sverige, 16 procent till Asien och 20 procent till Afrika och Mellanöstern. Investerare på den amerikanska kontinenten köpte 9 procent av lånet.

Lånevillkor
Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret
Storlek Dollar 1,0 miljard
Kupong 0,375%
Löptid 2015-12-22
Pris 99,697
Ränta 0,472 %
Ränteskillnad mot amerikanska staten plus 4,75 räntepunkter
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta minus 7 räntepunkter
Ledarbanker Barclays, Deutsche Bank, Citigroup

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77