Riksgälden emitterar dollarlån till ny rekordlåg ränta

Pressmeddelande 11 maj 2012

Riksgälden emitterar 2,25 miljarder dollar (cirka 15,5 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån till Riksbanken. Det sker till den lägsta dollarräntan hittills i år för ett benchmarklån.

-       Emissionen var övertecknad redan någon timme efter det att budgivningen hade startat. Vi har ännu en gång gynnats av investerare som söker sig till säkra papper, säger upplåningschef Maria Norström.

Budvolymen uppgick till drygt 3 miljarder dollar. Centralbanker köpte 46 procent av lånet. Banker samt pensions- och försäkringsbolag svarade för 21 respektive 12 procent av köpen. Resterande del gick till fondförvaltare, företag samt privatmarknaden. Omkring 31 procent av obligationen såldes till Afrika och Mellanöstern, 24 procent till Europa och 18 procent gick till investerare på den amerikanska kontinenten. Resterande såldes till Asien och övriga Europa.

Marknadsaktörerna konstaterar att efterfrågan på svenska statspapper fortsätter att vara mycket stark.

-       Investerare söker sig till svenska statspapper. Sverige är en sällsynt låntagare med högsta kreditvärdighet, immun mot volatiliteten i euroområdet. Sverige kan dra nytta av att vara en av få låntagare som kan erbjuda dollarobligationer med kort löptid när efterfrågan för säkra papper är stor.

Lånevillkor

Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret
Storlek Dollar 2,25 miljarder
Kupong 0,38%
Löptid 2015-05-18
Pris 99,63%
Ränta 0,50%
Ränteskillnad mot amerikanska staten plus 12 räntepunkter
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta minus 19 räntepunkter
Ledarbanker Barclays, Credit Suisse, Goldmans Sachs

 

Frågor besvaras av:

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08 613 47 77