Överskott för staten i september

Pressmeddelande 5 oktober 2012

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 2,8 miljarder kronor i september. Det var 5,1 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos på ett underskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre nettoutlåning till myndigheter än beräknat.

Nettoutlåningen till myndigheterna var cirka 4 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror delvis på att vidareutlåningen till Riksbanken minskade med knappt 2 miljarder kronor på grund av förfallande lån. Vi räknar med att det förfallna lånet refinansieras senare i år. Därutöver ökade Kärnavfallsfonden och flera andra myndigheter sin inlåning i Riksgälden. Myndigheternas löpande betalningar utvecklades i linje med förväntan.

Räntebetalningarna på statsskulden blev knappt 1 miljard kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med september 2012 gav statens betalningar ett underskott på 21,8 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 078 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för oktober publiceras den 7 november, kl. 09.30.

Statsupplåningsrapport 2012:3 publiceras den 23 oktober, kl. 09:30.

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, 08 613 47 30

Tabell över nettolånebehovet

Tabell över nettolånebehovet, pdf, (öppnas i nytt fönster)
Tabell över nettolånebehovet, pdf, (öppnas i nytt fönster)

Sveriges statsskuld september 2012

Sveriges statsskuld september 2012, pdf, (öppnas i nytt fönster)
Sveriges statsskuld september 2012, pdf, (öppnas i nytt fönster)