Överskott för staten i maj

Pressmeddelande 8 juni 2012

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 25,3 miljarder kronor i maj. Det är 9,7 miljarder kronor mindre än Riksgäldens senaste prognos. Prognosavvikelsen förklaras främst av lägre skatteinbetalningar än beräknat.

De lägre skatteinbetalningarna i maj förklaras delvis av en förändring i betalningsmönstret av kompletterande skatt, där en större del har betalats in i april i stället för i maj i år.

Räntorna på statsskulden och Riksgäldens nettoutlåning utvecklades i linje med vår prognos.

För tolvmånadersperioden till och med maj 2012 gav statens betalningar ett underskott på 19,1 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 084 miljarder kronor i slutet av maj.

Utfallet för juni publiceras den 6 juli, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, 08 613 47 30

Tabell över nettolånebehovet

pdf
pdf

Sveriges statsskuld maj 2012

pdf
pdf