Överskott för staten i augusti

Pressmeddelande 7 september 2012

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 11,1 miljarder kronor i augusti. Det var 9,7 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var ett överskott på 20,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att utbetalningarna av skatteåterbäringen var högre än beräknat.

Skatteåterbäringen i augusti var högre än beräknat och nettot av skattebetalningarna blev därför lägre än Riksgäldens senaste prognos. Nettoutlåningen till myndigheterna var 1,7 miljarder kronor högre än prognos. Myndigheternas utbetalningar utvecklades i linje med förväntan.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 3,3 miljarder kronor, vilket var 0,5 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2012 gav statens betalningar ett underskott på 22,9 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 071 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september publiceras den 5 oktober, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, 08 613 47 37